FeminimBilder:

    Ett ovanligt vanligt uppdrag för Pelly

    Kunden har en affärsidé och lokal och sedan är det upp till Pelly att leverera en lösning som skapar kundnöjdhet. I detta fall så startade det med ett moadboard där vi hade 1700-talet som ledstjärna. Därefter tog vi fram skisser som inspiration och beslutsgrund. Nu står det en färdig butik med en försäljning som förstärkas av butiken men volymen kommer ifrån E-handel.