Skip to main content

AGENDA 2030

Vi på Pelly satsar långsiktigt för att nå hållbarhet genom hela värdekedjan.

De senaste tio åren har vi jobbat med 28 miljöaspekter och nått 10 uppsatta miljömål. Med avstamp i FN:s 17 globala hållbarhetsmål, går vi nu in i ett nytt skede och har satt upp 7 fokusområden till 2030.

Visa ISO14001-certifikatVisa vår miljöpolicyVisa klimatbokslut 2022

Agenda 2030

Fokusområden

Fokusområde 1
Resor till och från arbetet – minska resor med fossila drivmedel.

Fokusområde 2
Emballage – minska förbrukningen av emballage.

Fokusområde 3
Arbetsmiljö – nå och behålla certifieringen Great Place to Work.

Fokusområde 4
Begagnatmarknaden – återbruka inkuranta varor genom att sälja på begagnatmarknaden.

Fokusområde 5
Klimatbokslut – förstå och minska vårt CO2 avtryck.

Fokusområde 6
Återbruk – cirkulära affärserbjudanden.

Fokusområde 7
Avvikelsekostnader – halvera våra relativa avvikelsekostnader varje år fram till 2024.

Tydliga strategier

Med ambitiösa mål och tydliga strategier gällande miljöpåverkan, social hållbarhet och bolagsstyrning, säkerställer vi ett hållbart tillvägagångssätt genom hela värdekedjan. Vi ska inte längre vara ett företag i mängden när det kommer till hållbarhet, vi ska ta ledningen.

Hållbara medarbetare

Ett fokusområde är våra medarbetare. Utan dem är vi ingenting. En medarbetare som känner delaktighet och mår bra, presterar bättre och vill stanna längre på företaget. För att uppnå ett hållbart företagsklimat har vi, utöver tillit till dem som jobbar hos oss, en rad verktyg att tillgå.

Med hjälp av regelbundna hälsoundersökningar, individuella utvecklingsplaner, uppmuntran att göra KEDS självskattningstest, utbildning i feedback, utvecklingssamtal, medarbetarundersökningar, möjlighet till kompetensutveckling och en visselblåsarfunktion ser vi till att vara en attraktiv arbetsplats för samtliga medarbetare, nu och i framtiden.

Återbruk och cirkulära lösningar

För att ta vårt hållbarhetsarbete till nästa nivå har vi valt att gå med i det halländska nätverket EMC (Energi- och Miljöcentrum). Genom EMC har vi deltagit i programmet Cirkulär Kickstart där vi identifierat nya erbjudanden och affärsmöjligheter med fokus på att förlänga livslängden på våra produkter. Tillsammans med våra kunder genomför vi nu de första pilotprojekten.

Som ett led i att bli mer hållbara startade vi år 2020 återbruk av butiksinredningar till temporära butiker (sk. popup-butiker). Under namnet popupakuten.se hyr vi ut inredning till etablerade detaljhandelsföretag som vill testa nya geografiska lägen och till e-handelsföretag som överväger att inleda en satsning på fysiska butiker i form av popup-butiker eller outlets. Inredningen, som är både flexibel och anpassad efter kundens önskemål, underhålls och återanvänds slutligen av oss på Pelly.

Klimatbokslut

För att kunna sätta tydliga mål och göra rätt satsningar framåt genomför vi nu vårt klimatbokslut för år 2022, vilket blir det första detaljerade bokslut där vårt klimatavtryck redovisas enligt GHG-protokollet. Med hjälp av resultatet lägger vi grunden för att vidta rätt åtgärder i form av affärsutveckling, effektiviseringar, implementering av ny teknik samt kravställning på våra leverantörer.

Vi tror även mycket på nätverkande och har därför ett samarbete med Falkenbergs kommun, inte minst genom nätverket Falkenbergs klimatinitiativ. Syftet är främst att minska vårt klimatavtryck och på samma gång stärka vår konkurrenskraft.

Pelly är medlemmar av:
Visa klimatbokslut 2022

VÅRA MEDARBETARE

KONTAKT

Gekås Skoavdelning

Lindab Göteborg

Carlings Uddevalla

Godisbanken Nacka

Ahlsell Work Wear

Hemköp Opaltorget

Hööks Ystad

Hemköp Frölunda Torg

RÄTT RETAILLÖSNING FÖR VARJE KUND

Våra Medarbetare  Produkter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli först med att få erbjudanden, tips och nyheter.

Pelly Butiksinredningar AB 556440-0751