Skip to main content
Aktuellt

Material Bank revolutionerar urvalsprocessen för butiksinredning

Material Bank är en digital plattform som effektiviserar tillgången till materialprover. Du kan enkelt söka, välja och beställa prover, vilket sparar tid och ökar produktiviteten i ditt butiksinredningsprojekt. Plattformen inkluderar verktyg för projekthantering, inspiration och hållbarhetsinformation.

Material Bank erbjuder en digital plattform som förenklar och effektiviserar processen för att få tillgång till materialprover, vilket snabbt gjort dem till en värdefull resurs för företag inom butiksinredningsbranschen, samt för designers och inredare.

Med ett användarvänligt gränssnitt och en växande databas av material, från ytbeläggningar och textilier till golv och belysning, kan användare enkelt söka, välja och beställa prover för sina butiksprojekt. Proverna levereras snabbt och bekvämt, vilket möjliggör en smidigare och mer kreativ designprocess.

För Pelly och andra i branschen innebär detta både en tidsbesparing och en ökad produktivitet. Genom att eliminera många av de tidskrävande stegen i materialval och provhantering, kan fokus läggas på att skapa innovativa och attraktiva butiksmiljöer som lockar kunder och ökar försäljningen.

Material Bank strävar efter att vara mer än bara en leverantör av materialprover; deras plattform erbjuder också verktyg för projekthantering, inspiration och hållbarhetsinformation. Detta gör det lättare för användare att fatta välgrundade beslut och skapa hållbara, attraktiva butiksinredningar.

Deras innovativa lösningar höjer ribban för effektivitet och tillgänglighet inom butiksinredningsbranschen.

Pelly Butiksinredningar AB 556440-0751