Skip to main content

RedBull Case

Energy zone – Think shopper, act category

Vår partner för varuexponeringslösningar, POS Tuning har tillsammans med teknikleverantören Neoalto, Red Bull och energikedjan HEM i Tyskland utfört ett kategoritest för drycker i kyldiskar med Neoaltos sensorteknik. Testresultaten var så pass intressanta att man nu rullar ut lösningen i över 100 stationer i Tyskland. Vill du läsa mer om projektet och ta del av resultatet så kan du ladda ner vår case study via formuläret.

    Pelly Butiksinredningar AB 556440-0751